Lisa Traumeterapeut

Lisa A. Schmidt

TFT & Traumeterapeut

Nuuk

Lisa A. Schmidt

2002-mili imminut ikiorniarlunga inuttut ineriartornermut tunngasunik atuartalerpunga, sakkussannik uannut tulluartunik iluaqutigisinnaasannik ujartuisarlunga.

Siullermik 2012-mi tankefeltterapi takoqqaarpara, tupigusunnermillu aaliangerlunga danmarkimut tankefeltterapimik ikiortikkiarniarlunga. Misissuininnilu paasivara tankefeltterapeutitut pikkorissartoqarsinnaasoq, kiisamilu sakkussamik iluaqutigilluarsinnaasannik nassaartutut misigigama pikkorissarnertaa aamma tigunialerlugu.

Imminuinnaq eqqarsaatigalunga tankefeltterapimik pikkorissariaataa ikiortikkiarpunga, tassanilu pisumi misigisakka takusakkalu tupinnangaarmata aaliangerlunga ilinnialerniarlugu.

Ikiorteqqaarama aasiaat 15 min. ingerlanerani ersigiunnaarpakka, aali inuuninni ersiginersaanikuullugit. Allaammi isumaqarnikuuvunga ersigiunnaarsinnaanagit.

Danmarkimiit angerlarama sungiusarneq atuarnerlu suliffima saniatigut aallutilerpakka. Ilinniarninni inuppassuit ilinniarfigaakka, tupinnartorpassuarnillu misigisaqarlunga.

Ilinniarninni ikiornikuusakka ullumikkumut suli saaffiginnittarput, qujamasullutik ingerlariaqqinnissaannut aqqutissiussimagakkit.

Inuusuttuaraallungali kigutileriffimmi atorfeqarnikuullunga 2018-mi soraarniuteqarpunga, kinguninngualu piffissamik tamakkiisumik tankefeltterapeutitut sulilerlunga.

2019 aallartiinnartoq ilinnialeqqippunga, timitta oqariartuutai itinerusumik paaserusullugit.


Ilinniagara tassaavoq siuaatsinninngaanniit nalaataqarnerit kingornussimasagut qanoq iperarneqarsinnaaneranik ilinniarneq.


2019 novemberimi ilinniagara naammassivara, taamaasillunga ilinniakkakka tamarmik tunuliaqutaralugit traumeterapeutinngorlunga.

Louisa Tankefeltterapeut

Louisa Schmidt

Tankefeltterapeut

Nuuk

Louisa Schmidt

2009-mi kalaallit nunaanniit danmarkimut nuuppunga siunissara ujartorniarlugu.

Ukiut qulissaa inuttut ineriartornermut tunngasunik soqutigisaqareerlunga Tankefeltterapi (TFT/EFT) 2015-mi tusarpara. Siullermik upperinngikkaluarpara taamak sukkatigisumik ikiuisoqarsinnaasoq.

Nammineq isinnik ikiortittumik takoqqaarama isigaara misigissutsikkut assut anniarpasilluni qiasoq.

Ingerlaarnerani oqiliartorpasinnera malinnaaffigaara, naammassilernerani takusinnaavara qanoq timaa qasukkartiginersoq, allaammi illarasaartuinnanngorluni.

Naammassigamik timini maluginiarpaa iperaanini tupigusuutigalugu, tassanilu uppernarsivara taamak tupinnartigisumik sukkatigisumillu ikiuisoqarsinnaasoq. Isigisara tupinnangaartoq takoreerlugu aaliangerpunga tankefeltterapeutinngorusullunga.

Piffissap sivikitsup ingerlanerani danmarkimi suliffima saniatigut tankefeltterapeutitut ilinnialerpunga, takorloorsinnaanngoqqillugulu kalaallit nunaannut uternissara.

Ukiut arfineq pingasut danmarkimi najugaqareerlunga eqqarsaatigiinnalerpara kalaallit nunaannut uterniarlunga, tankefeltterapeutitullu sulilerusullunga.

Decemberimi 2017-mi kalaallit nunaannut uterpunga, 2018-milu anaanaga aqqalugalu ikioqatigalugit Tankefeltterapi Grønland pilersillugu.

Ilinniakkat

Ullumikkumut pikkorissarfigalugillu ilinniakkat:

 • Tankefeltterapi / Emotionel Frihedsteknik (TFT/EFT)
 • HM Matrix
 • METAsundhed (Grund udd.)
 • Kernehealing
 • Den psykoterapeutiske samtaleterapi
 • Meridianlære / Kinesiologi
 • Det terapeutiskerum & Klient kontakt
 • Giv slip
 • Transbiologisk Traumeterapi (TBT)

Ilinniakkagut siammasissorujussuupput,

taamaattumik siammasissumik sunniuteqarluartumillu ikiuisinnaalluta.

Terapi Iperaaneq


Immikkut aallarteqqaarnikuuvugut tankefeltterapeutitut.

Lisa:

 • TFT Nuuk (2017-18)

Louisa:

 • TFT Hos Louisa (2018)

Qaammatit ikitsut immikkut sulereerluta isumaqatigiinnikuuvugut suleqatigiilluta TFT/EFT kalaallit nunaanni siammarterniarlugu.

Taamaasilluta ulloq 20. april 2018 Tankefeltterapi Grønland pilersillugu.

Tankefeltterapi siammarterniarlugu sinerissami angalanikuuvugut, illoqarfiillu uku tikillugit:

Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat & Ilulissat.

Uummannaq angunngitsoorparput sila peqqutaalluni, taamaasilluta ilulissaniit nuummut uternikuulluta.

Kalaallit nunaanni angalanerit akisoqimmata paasinikuuarput taamaallaat Maniitsoq aamma Sisimiut tikittarsinnaallugit.

Illoqarfiit allat tikikkusunnikuugaluarpagut, ammaffigaarpulli suleqatigaluta tikisinneqarsinnaanissarput.

Tankefeltterapi Grønland pilersikkatsigu pitsaanerusumik sukkanerusumillu sullissisinnaalernikuuvugut,

periarfissanillu ammaassilluni.

Saqqummiisalerneq

Siullermik 2018 aallartinnerani aperineqarpugut TFT/EFT pillugu saqqummiisinnaanerluta,

taassumalu kingorna saqqummiillattaarnerit aallartillutik.

Saqqummiiffigisimasatta ilaat soqutiginnillutik saaffiginnipput TFT/EFT pillugu aaliangersimasumik saqqummiisalersinnaanersugut.

Siullermillu 2018 naajartornerani iluatsilluartumik saqqummiisalernerit aallartillutik.

Saqqummiisarnitta qulequtaraa:

Inuunera Nammineq Akisussaaffigaara.

Saqqummiinerup imarisaata ilagaat:

 • Imminut ikiorsinnaanissaq
 • Imminut naalaarsinnaanissaq
 • Imminut akuerinissaq
 • Timitta qisuariaataanik paasinnissinnaalernissaq
 • Misigissutsit aallaaviannik ataqatigiissaarisinnaanngornissaq

* Saqqummiinermut tunngasoq qupperneq suliarissavarput.

Pikkorissarfik

www.mygind.dk

Scroll til toppen